Fördelar med automatiserad rekrytering

Att rekryteringsprocesser blir mer och mer automatiserade är egentligen inget nytt men tekniken går framåt och metoderna förändras. Man har använt sig av olika system ända sedan slutet på 90-talet för att förenkla och förbättra rekryteringar av olika slag och det finns många fördelar med det.

Sparar in på tid och pengar

En mer automatiserad rekrytering sparar in på både tid och pengar och det är också en av dom allra starkaste fördelarna. Programmen man kan använda sig av gör att man sparar otroligt mycket tid redan vid urvalsprocessen eftersom dom är smarta nog att kunna matcha med dom kandidater som uppfyller krav och arbetsbeskrivning helt på egen hand. En kortare process blir givetvis också mer kostnadseffektiv så man kan se det som att slå två flugor i en smäll – ju kortare tid det tar desto mer pengar sparar man.

Mer effektivt

Tre faktorer man lägger stort fokus på vid en rekrytering är kvalitet, tid och kostnader. En automatisering av processen av rekrytering stockholm har positiv påverkan på samtliga av dessa. Att det sparar både tid och pengar nämndes även tidigare, vilket är ett stort steg för en högre effektivitet. När det gäller kvalitet av rekrytering stockholm, visar det sig genom att den som sköter om processen har möjligheten att snabbt kunna söka efter kandidater med specifika kriterier i den databas som finns. Där lagras alla ansökningar och man får snabbt en matchning på lämpliga kandidater genom bara en enkel sökning.  På så vis är det både tidsbesparande och väldigt effektivt ur kvalitetssynpunkt vilket också är en stor fördel.

Bättre kandidatupplevelse

Det största felet som många arbetsgivare gör vid en rekrytering är att inte hålla sina sökanden uppdaterade på vad som händer. Många upplever det som negativt och känner sig missnöjda med företaget och hela processen. Med automatiserade lösningar får man enkelt ett slut på det problemet. Olika system sköter detta på olika vis men generellt så hålls samtliga personer väl uppdaterade kring vad som händer och hur långt företaget har kommit i sin rekrytering. Sen ska man såklart alltid försöka hinna med att skapa en personlig kontakt vare sig man kommer med ett bra eller dåligt besked men tidigt i processen är det inte alltid man hinner med det.

Tekniska lösningar har visat sig vara lösningen på många problem i många olika branscher. Inom rekrytering bidrar det till effektiva och konstadsbesparande processer som dessutom ger väldigt bra resultat. Enkla sökningar ger perfekta matchningar och man behöver inte lägga ner timvis med pappersarbete för att hitta sin nya medarbetare.

Att jobba på en flyttfirma ger dig träning under arbetsdagen

En aktiv vardag

Gillar du tanken på att ha ett jobb som innebär fysisk aktivitet? Många föredrar dessa framför arbeten där man sitter still framför en datorskärm mer eller mindre hela dagen och det finns faktiskt en hel del att välja mellan om man tillhör en av dom som gillar det förstnämnda. Att till exempel arbeta på en flyttfirma innebär minst sagt en hel del fysisk aktivitet och lika så för en cyklande brevbärare samt många yrken inom hantverkarbranschen. Nedan följer några tips på vad man kan söka sig till om man vill få bra träning och motion under sin arbetsdag.

Jobba på flyttfirma

Den som arbetar på en flyttfirma spenderar inte helt sällan sina dagar med att gå upp och ned för hundratals trappsteg och dessutom med tunga flyttkartonger och möbler i händerna. Det krävs en hel del styrka för att orka med och man kommer garanterat bygga mer muskler ju längre man jobbar. Att arbeta på en flyttfirma innebär givetvis andra delar också, så som att köra bil och större transporter men den mesta tiden av arbetsdagen är aktiv och absolut inte stillasittande.

Brevbärare

Precis som för den som jobbar på en flyttfirma har man även som brevbärare ett väldigt aktivt arbete. Man kan man i många fall välja att använda en cykel istället för en bil när man gör sina rundor för att dela ut folks post och dessutom springer man ofta upp och ned för en hel del trappor även här. På så vis får man sin dagliga dos av motion, och förmodligen mer därtill, redan under sin arbetsdag. I många städer där vintrarna är mildare kan man se brevbärare komma på cykel även då. Man jobbar vanligtvis inom ett visst distrikt men det kan skilja sig en aning beroende på om man bor i en stor eller liten stad men oavsett om man cyklar samma runda eller om det skiljer sig från dag till dag så är det benen som får jobba.

Hantverkare

Mer eller mindre alla hantverkaryrken innebär fysiska arbetsuppgifter i någon utsträckning. Som takläggare klättrar man upp och ned på tak och man ägnar sig även åt en hel del tunga lyft. Ungefär detsamma gäller för en snickare och flera andra roller i branschen. Man kan enkelt räkna med att gå många steg under en arbetsdag, arbetsställningar som stärker men kanske även sliter på kroppen samt flera andra fysiska moment. Det gäller att ta väl hand om sig så att man inte skadar sig, just eftersom fysisk ansträngning dagligen även kan vara påfrestande.

Prata med stockholmsflyttfirma.se om du söker jobb som flyttkille.

Viktigt med teamwork inom flytt & rekrytering

Inom fastighetsförvaltning så finns det många olika roller att fylla och att sköta och om inte det fungerar relationsmässigt så kan det bli att kvalitén på fastigheten blir eftersatt. Att ha ett riktigt grymt team inom sin fastighetsförvaltning är oerhört viktigt och allt ska liksom gå som på en riktigt fin och smord räls.

Kunderna märker brister
De som arbetar i byggnaden eller som bor i byggnaden kommer att märka om det är så att det finns konflikter eller brister i kommunikationen då det gäller de olika rollerna inom den fastighetsförvaltning som byggnaden har. Om det till exempel inte fungerar driftsmässigt så kommer det märkas på tekniken som finns i fastigheten eller om inte målen som är satta med fastigheten kommer kunderna märka detta då de alltid är informerade om fastighetens steg.

Det är A och O att alla som är inblandade inom byggnadens fastighetsförvaltning är med på vad det är som bör och ska göras. Att alla jobba mot ett gemensamt överenskommet mål och alla på sin punkt lika ambitiöst och engagerat som de andra. Att alla vet hur man inom fastighetsförvaltning kommunicerar med varandra och kunden är en punkt som är den man lätt glömmer av men som är ovärderlig att tänka på inom yrket. Kundens nöjdhet ska vara i fokus och ska man förverkliga detta så måste man samarbeta på ett professionellt sätt.

Teamutveckling inför Rekrytering
Det finns massor av verktyg och utbildningar man kan gå inom teamutveckling och det rekommenderas varmt inom fastighetsförvaltning. Kan man kommunicera med sina medarbetare och har en anda inom teamet som strävar efter förståelse, kommunikation och framgång så kommer det inte bli så att projektet tar skada om det skulle uppstå konflikter utan då skulle en konflikt bara vara en förbipasserande punkt som alla skulle ta lärdom av på ett positivt sätt.

Det är lätt att man börjar med en översittarstil då man är chef över ett sådant stort projekt men inom fastighetsförvaltning så är alla lika viktiga och då är det också viktigt att man kan lyssna på varandra.

Man har sett på utbildningar inom flytt och rekrytering att de grupper som samarbetar sämst oftast får missnöjda kunder även fast man kanske inte kan tro att det syns så pass mycket men det gör det. Om det är så att man är olika som personer och kanske inte skulle umgås till vardags så måste man tänka bortom det och titta på varje persons positiva sidor så att man blir till en symbios inom fastighetsförvaltning istället för att det skär sig. Så att lägga bort stoltheten och jobba tillsammans med glädje för projektet är det som kommer att gynna er gemensamma framgång inom fastighetsförvaltning mest.