Fördelar med automatiserad rekrytering

Att rekryteringsprocesser blir mer och mer automatiserade är egentligen inget nytt men tekniken går framåt och metoderna förändras. Man har använt sig av olika system ända sedan slutet på 90-talet för att förenkla och förbättra rekryteringar av olika slag och det finns många fördelar med det.

Sparar in på tid och pengar

En mer automatiserad rekrytering sparar in på både tid och pengar och det är också en av dom allra starkaste fördelarna. Programmen man kan använda sig av gör att man sparar otroligt mycket tid redan vid urvalsprocessen eftersom dom är smarta nog att kunna matcha med dom kandidater som uppfyller krav och arbetsbeskrivning helt på egen hand. En kortare process blir givetvis också mer kostnadseffektiv så man kan se det som att slå två flugor i en smäll – ju kortare tid det tar desto mer pengar sparar man.

Mer effektivt

Tre faktorer man lägger stort fokus på vid en rekrytering är kvalitet, tid och kostnader. En automatisering av processen av rekrytering stockholm har positiv påverkan på samtliga av dessa. Att det sparar både tid och pengar nämndes även tidigare, vilket är ett stort steg för en högre effektivitet. När det gäller kvalitet av rekrytering stockholm, visar det sig genom att den som sköter om processen har möjligheten att snabbt kunna söka efter kandidater med specifika kriterier i den databas som finns. Där lagras alla ansökningar och man får snabbt en matchning på lämpliga kandidater genom bara en enkel sökning.  På så vis är det både tidsbesparande och väldigt effektivt ur kvalitetssynpunkt vilket också är en stor fördel.

Bättre kandidatupplevelse

Det största felet som många arbetsgivare gör vid en rekrytering är att inte hålla sina sökanden uppdaterade på vad som händer. Många upplever det som negativt och känner sig missnöjda med företaget och hela processen. Med automatiserade lösningar får man enkelt ett slut på det problemet. Olika system sköter detta på olika vis men generellt så hålls samtliga personer väl uppdaterade kring vad som händer och hur långt företaget har kommit i sin rekrytering. Sen ska man såklart alltid försöka hinna med att skapa en personlig kontakt vare sig man kommer med ett bra eller dåligt besked men tidigt i processen är det inte alltid man hinner med det.

Tekniska lösningar har visat sig vara lösningen på många problem i många olika branscher. Inom rekrytering bidrar det till effektiva och konstadsbesparande processer som dessutom ger väldigt bra resultat. Enkla sökningar ger perfekta matchningar och man behöver inte lägga ner timvis med pappersarbete för att hitta sin nya medarbetare.