Viktigt med teamwork inom flytt & rekrytering

Inom fastighetsförvaltning så finns det många olika roller att fylla och att sköta och om inte det fungerar relationsmässigt så kan det bli att kvalitén på fastigheten blir eftersatt. Att ha ett riktigt grymt team inom sin fastighetsförvaltning är oerhört viktigt och allt ska liksom gå som på en riktigt fin och smord räls.

Kunderna märker brister
De som arbetar i byggnaden eller som bor i byggnaden kommer att märka om det är så att det finns konflikter eller brister i kommunikationen då det gäller de olika rollerna inom den fastighetsförvaltning som byggnaden har. Om det till exempel inte fungerar driftsmässigt så kommer det märkas på tekniken som finns i fastigheten eller om inte målen som är satta med fastigheten kommer kunderna märka detta då de alltid är informerade om fastighetens steg.

Det är A och O att alla som är inblandade inom byggnadens fastighetsförvaltning är med på vad det är som bör och ska göras. Att alla jobba mot ett gemensamt överenskommet mål och alla på sin punkt lika ambitiöst och engagerat som de andra. Att alla vet hur man inom fastighetsförvaltning kommunicerar med varandra och kunden är en punkt som är den man lätt glömmer av men som är ovärderlig att tänka på inom yrket. Kundens nöjdhet ska vara i fokus och ska man förverkliga detta så måste man samarbeta på ett professionellt sätt.

Teamutveckling inför Rekrytering
Det finns massor av verktyg och utbildningar man kan gå inom teamutveckling och det rekommenderas varmt inom fastighetsförvaltning. Kan man kommunicera med sina medarbetare och har en anda inom teamet som strävar efter förståelse, kommunikation och framgång så kommer det inte bli så att projektet tar skada om det skulle uppstå konflikter utan då skulle en konflikt bara vara en förbipasserande punkt som alla skulle ta lärdom av på ett positivt sätt.

Det är lätt att man börjar med en översittarstil då man är chef över ett sådant stort projekt men inom fastighetsförvaltning så är alla lika viktiga och då är det också viktigt att man kan lyssna på varandra.

Man har sett på utbildningar inom flytt och rekrytering att de grupper som samarbetar sämst oftast får missnöjda kunder även fast man kanske inte kan tro att det syns så pass mycket men det gör det. Om det är så att man är olika som personer och kanske inte skulle umgås till vardags så måste man tänka bortom det och titta på varje persons positiva sidor så att man blir till en symbios inom fastighetsförvaltning istället för att det skär sig. Så att lägga bort stoltheten och jobba tillsammans med glädje för projektet är det som kommer att gynna er gemensamma framgång inom fastighetsförvaltning mest.